İnsan Kaynakları

 

 

İnsan Kaynakları Politikamız

 

Sinosha olarak; genç ve dinamik çalışma kadromuza kalifiye ve azimli iş arkadaşları kazandırmak suretiyle şirketimizin hedeflerini doğru ve güvenilir şekilde yükseltmektir. 

İnsan odaklı çalışma ve yönetim anlayışımız nedeni ileOdin'de İnsan Kaynakları Bölümü büyük öneme sahiptir. Etik kurallara uygun, açık ve tutarlı prosedür ve uygulamalarımızla çalışanlarımız için adil ve performans odaklı bir iş ortamı sağlamaktan sorumluyuz.

 

Eğitim ve Gelişim Programları

 

İşe yeni başlayan kişiler şirketimizin çalışma prensiplerini anlama ve bunlara ayak uydurmaları, iş tanımlarına uygun olarak faaliyette bulunmaları amacıyla işin niteliğine göre değişen sürelerde akreditasyon sürecine tabi tutulmaktadırlar. Bu süreç kapsamında gerekli eğitimler verilmektedir. 

Sinosha, çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını; periyodik olarak tespit edip; kişisel talep ve ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak profesyonel becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek üzere uygun eğitimler düzenlenmektedir.

Şirketimizin çok uluslu projelerde yer alaması sebebiyle, ofis içinde başta İngilizce olmak üzere birden fazla yabancı dil kullanılmaktadır. Bu nedenle iş başvurularında yabancı dil şartı koşulması ile birlikte, İngilizce bilgisini geliştirmeye ihtiyaç duyan çalışanlarımıza İngilizce dil eğitimleri konusunda zaman zaman eğitim desteği sağlanmaktadır. 

 

Performans Yönetimi

 

Performans odaklı bir şirket olmamız nedeni ile çalışanlarımızın performansı yılda iki defa değerlendirilmektedir. Ara dönem değerlendirmesinin amacı ihtiyaç duyulan alanlarda personelimizin hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere gereken desteği vermektir. Sene sonunda yapılan kesin değerlendirme ile performans notları verilmekte ve adil şekilde kurgulanmış olan ödül sistemine bağlanmaktadır. Yüksek performansı teşvik amacıyla ayrıca yetenek yönetimi çalışmaları ve kariyer planlamaya da önem verilmektedir.